Jesteśmy dostawcą usług konsultingowych. Staramy się wspierać organizacje i osoby indywidualne sprawiając, że ich wizje, marzenia i cele stają się rzeczywistością. Możemy pomóc w przeprowadzeniu zmian organizacyjnych, przeszkolić osoby indywidualne i organizacje, sprawić, że pracownicy będą mieli ten sam cel i nauczyć ludzi jak być profesjonalnymi coachami.

Firma OIDA powstała w 2007 roku w Gdyni, jednak usł‚ugi są… oferowane na terenie cał‚ej Polski. Wł‚aś›cicielem firmy jest Michał‚ Sędzielewski, który posiada wszechstronne doś›wiadczenie w zarządzaniu sprzedażą oraz marketingiem w wielu branżach. Zdobywał doświadczenie w wielu polskich i mię™dzynarodowych firmach takich jak Levi Strauss, Ving, Danzas, Firo-Tour, Delta Travel czy Tender Service.

Dzięki temu OIDA może zaoferować‡ swoim klientom szeroką…, popartą… praktyką… znajomość budowania marki, marketingu bezpośredniego i strategicznego, zarzą…dzania kontaktami z klientami oraz zagadnień public relations ze szczególnym uwzględnieniem zarzą…dzania sytuacjami kryzysowymi.

Jeż›li chcecie Pań„stwo poznać‡ szczegół‚owo informacje o naszych usł‚ugach prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny. Bę™dzie nam bardzo mił‚o przedyskutować Pań„stwa potrzeby! Bę™dziemy wdzięczni za uwagi i pytania, na które odpowiemy jak najszybciej.