Gdy masz problem do rozwiązania albo gdy chcesz ulepszyć regulaminy i procedury, stworzyć nowe materiały i narzędzia, lepsze środowisko pracy albo konkretny program treningowy, skontaktuj się z nami, a zaczniemy pracować razem, aby osiągnąć twój cel.

OIDA zajmuje się usługami doradczymi, szkoleniowymi oraz rekrutacyjnymi. Zajmujemy się również organizacją i sprzedażą usług turystycznych szytych na miarę.

Ogólny zakres usług doradczych to:

- analiza rynku oraz konkurencji

- zarządzanie sprzedażą B2B, jak również B2C

- przygotowywanie biznes planów

- tworzenie strategii sprzedażowej i marketingowej

- analiza prowadzonych aktywności promocyjnych, wizerunkowych i reklamowych

- tworzenie oraz wdrożenie procedur operacyjnych

- organizacja procesów obsługi klienta

- organizacja procesów logistycznych i łańcucha dostaw

- tworzenie procedur zarządzania kryzysowego

- analiza szans rozwoju przedsiębiorstw oraz pomoc przy ekspansji na nowe rynki i rozwój produktów czy też usług

- analiza i optymalizacja procesów biznesowych

- projekty i działania szkoleniowe usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw

- coaching oraz interim management

 

Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do współpracy!